Chất gia cố và chống thấm bê tông và lớp láng REMISIL-SI

Chất gia cố và chống thấm bê tông và lớp láng REMISIL-SI

Đơn giá: Vui lòng liên hệ.

Thông tin sản phẩm:

  • Gia cố bê tông và lớp láng nền.
  • Được sử dụng để bảo vệ bê tông tươi (mới đổ) và gia cố các bề mặt bê tông và lớp láng nền bị ăn mòn.
  • Sử dụng được ngay.
  • Không chứa dung môi.
  • Hạn chế bay hơi nước từ bê tông tươi/lớp láng nền trong giai đoạn dưỡng hộ.
  • Có tính kháng nước.
  • Khí thải độc hại rất thấp – GEV EMICODE EC1-R Plus.
  • Đáp ứng tiêu chuẩn của hệ thống AgBB.

Tiêu thụ:

Phụ thuộc vào độ hấp thụ của bề mặt và phương pháp thi công khoảng 0,15 – 0,55 kg/m²

Mã sản phẩm Màu sắc Kích cỡ bao bì Đơn vị/ Khay nâng
203525-003 không màu 1100 kg/thùng chứa 1
203525-002 không màu 240 kg/phuy chứa 2
203525-001 không màu 25 kg/hộp nhỏ 24
203525-004 không màu 10 kg/hộp nhỏ 60
203525-005 không màu 5 kg/hộp nhỏ 140

Downloads

Sản phẩm liên quan