350 Skid Mount

350 Skid Mount

Đơn giá: Vui lòng liên hệ.

Thông tin sản phẩm:

3/4” Manifold:

  • Air Requirement: 125CFM Minimum
  • 3/4” Blast Hose
  • #5 Blast Nozzle

1” Manifold:

  • Air Requirement: 185CFM Minimum
  • 1” Blast Hose
  • #6 Blast Nozzle

Dimensions:

  • 42”L x 22”W x 44”H

Patented GBT Blast Pot:

  • 3.5 Cubic Ft. Over All
  • 2.5 Cubic Ft. Abrasive

Water Tank:

  • 15 Gallons

Sản phẩm liên quan