Máy bắn cát

350 Skid Mount

350 Skid Mount

Liên hệ…

3/4” Manifold: Air Requirement: 125CFM Minimum 3/4” Blast Hose #5 Blast Nozzle 1” Manifold: Air Requirement:…
Máy bắn cát Greener Blast 1200 FSU

Máy bắn cát Greener Blast 1200 FSU

Liên hệ…

Ưu điểm máy bắn cát Greener Blast 1200 FSU: Công suất bắn cát từ 200-250Lbs mỗi giờ Bụi tối thiểu Cần khu vực…